Informasjon om Coronavirus tilltak.

iPhonereparatøren holder åpent, men med begrenset åpningstid på hverdager. Vi kan ta reparasjoner i helgene etter avtale.

Vi har innført rutiner med hyppig håndvask og desinfisering av verktøy og alle arbeidsflater flere ganger daglig. I tillegg får alle enheter en sprit-vask, både på vei inn og ved utlevering.
Vi anbefaler likevel alle kunder om å gi hendene og telefonen en runde før avlevering.
Hilsen oss på iPhonereparatøren!